quinto

posted on 28 Jan 2014 01:32 by quinto
 
 
 
 
 
ครบ 5 ปีแล้ว วาดตอนเด็กๆ เป็นที่ระลึก เลือกมาแต่คนที่เกิดหลังเลนนาร์ดเยอะๆ ฮาา ถ้าเป็นลำดับชั้นในบล็อคนี้ เลนนาร์ดก็คงเป็นพี่ชายคนโตครับ
พอวาดแล้วรู้สึกเสียดายถ้าภาพจะจบลงที่สีสมบูรณ์ เด็กพวกนี้จะโตขึ้นไปเรื่อยๆ อีก ทางนี้ก็ด้วยเหมือนกัน
ดีใจที่ได้โตมาด้วยกัน ขอบคุณมากๆ ครับ !
 
 
Cool